برای تجربه بهتر ، مرورگر خود را به کروم، فایرفاکس، اوپرا یا اینترنت اکسپلولر تغییر دهید.
تخلیه فوری ملک چه شرایطی باید داشته باشد؟

تخلیه فوری ملک چه شرایطی باید داشته باشد؟

آیا می دانید مالکان در چه صورتی می توانند ملک خود را که درتصرفمستأجراست ، فورا” تخلیه نمایند؟

برای تخلیه فوری ملک به شرایط زیرتوجه کنید:

قرارداد اجاره غیررسمی (یعنی در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد) حال این قرارداد توسط موجر و مستاجر روی یک برگ کاغذ یا توسط دفاتر آژانس املاک (بنگاه های املاک) تنظیم شده باشد ، در این صورت فرقی نمی کن د، اما حتماً باید در انتهای آن علاوه بر موجر و مستاجر دو نفر شاهد قرارداد هم آن را امضا کرده باشند.

۱- مدت اجاره منقضی شده باشد.

۲- یا مستاجر از پرداخت بیش از سه ماه مبلغ اجاره ، خودداری کند.

۳- یا در صورت شرط عدم انتقال به غیر اجاره داد باشد.

۴- یا از محل مورد اجاره استفاده غیرمشروع کرده باشد.

و یا به هر علت دیگر…

در این صورت موجر می تواند دادخواست خود را به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک ارایه دهد و خواسته ی خود را دستور تخلیه بنویسید نه حکم تخلیه و پس از بررسی این مرجع قضایی دستور تخلیه ملک صادرمی شود.

شایان ذکر است اگر تقاضای حکم کند ، حکم تخلیه صادر می شود که با صدور این حکم با مهلت ۲۰ روز حق تجدید نظر خواهی اعتراض ایجاد می شود.

و پس از طی مدت طولانی ، چنانچه حکم به نفع مالک صادر شود پس از آن مالک باید تقاضای صدوراجراییه کند و در اجراییه باز مهلت ۱۰ روز اعتراض باید طی شود.

چنانچه اعتراض به اجراییه نشود و یا اعتراض شد اما اعتراض او پذیرفته نشود، در این صورت تخلیه ملک انجام می پذیرد.

بالا
logo-samandehi