برای تجربه بهتر ، مرورگر خود را به کروم، فایرفاکس، اوپرا یا اینترنت اکسپلولر تغییر دهید.
ملک مشاع چه ملکی است؟

ملک مشاع چه ملکی است؟

در اصطلاح حقوق مال مشاع عبارت است از مالی که دو نفر یا بیشتر در آن شریک باشند و سهم هر یک را نتوان از هم تشخیص داد.

مثل خانه‌ اى که ازطریق ارث به فرزندان می‌ رسد و یا چند نفر با پول مشترک خانه‌ اى می‌ خرند که هر یک نسبت به سهم خود در آن شریکند ؛ یعنى جزء جزء آن خانه به طور اشاعه برای همه شرکا است.

هر چند هر مالی می تواند مشاع باشد ، یعنی ممکن مالکیت آن متعلق به چند نفر باشد ، با این حال ، در عمل معمولاً اموال با قیمت بالا ، مشاعی اند. به همین دلیل ، نمونه شایع اموال مشاعی ، در مورد املاک دیده می شود.

گفتیم که با مالکیت مشاعی هر یک از مالکان ، در جزء جزء مال مشاع سهیم خواهد بود. مثلا دو شخص ، ملکی را با همدیگر می خرند.

سهم یکی از آنها یک دانگ و دیگری پنج دانگ از آن ملک است. با این حال ، هر دو شریک در تمام ملک هستند و صاحب یک دانگ نیز در جزء جزء آن خانه به طور اشاعه سهیم است.

هرچند که سهم او  یک ششم آن خانه است ، ولی این میزان سهم او در تمام خانه منتشر است ، یعنی در همه قسمت های خانه ، یک ششم سهم دارد. منظور از مشاعی بودن ملک نیز دقیقا همین است.

البته شرکای مشاعی می توانند در  هر زمان که بخواهند ، در مورد تقسیم ملک مشاعی تصمیم بگیرند. یعنی با توافق یکدیگر ملک را به قسمت هایی تقسیم بندی و این قسمت ها را نسبت به سهم شرکا در اختیار و بهره برداری آن ها قرار دهند.

معنای مفروز

مال مفروز یا ملک اختصاصی ، در مقابل، مال مشاع قرار دارد. منظور از مال مفروز عبارت است از مالی که شخص به صورت انحصاری ، مالک آن باشد ؛ مانند خانه یا ماشینى که منحصراً در ملک یک فرد است و کسى با او شریک نیست و اگر قبلاً نیز مشاع بوده فعلاً تقسیم شده و هر کدام سهم خاص به خود را مالکند.

ممکن است مالکیت یک شخص نسبت به بخشی از ملک خود به صورت اختصاصی (بدون شراکت دیگرى) و نسبت به بخشی دیگر به صورت مشاع (با شراکت دیگرى) باشد.

بالا
logo-samandehi